Texnika Yulduzlari 2021/1 va 2 MAXSUS SON

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

И.Қ.Абдухакимов, С.И.Исакова Каталитик риформинг жараёнининг математик моделини ишлаб чиқиш

А.А.Саманов, Ё.Р.Юсупов Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда ёшларнинг ўрни

Ш.Ш.Ражабов, Ш.Д.Шарифбоев Номатематик бакалавр йўналиши талабалари учун фан олимпиадаларида учрайдиган бази геометрик масалаларини қулай усулларда ечиш

Ж.Ҳ.Ҳасанов, Ш.Д.Мирзахмедов Пресслаш жараёнида намлик ўзгаришининг технологик кўрсаткичларга таъсирини ўрганиш

Ш.Ш.Акрамов, З.О.Ғаниева Саноат миқёсида қанд лавлагидан шакар ишлаб чиқаришнинг ҳозирги замон озиқовқат саноатидаги аҳамияти

Каюмов Ш, Султонова М. Турли фазали суюқликлар сиқилиши масаласани моделлаширишнинг бир йўли ҳақида

Ш Каюмов, М.М.Сагатов Параболик типдаги тенгламалар учун бир ўлчовли дифферентсиал чегара масаласининг сонли эчими

М.М. Каримов, Ф.М. Сагатова Компютер тизимлари ва тармоқларининг ахборот хавфсизлиги масалалари

З.С. Кенжаева, Н.Ф. Якубова Қандолат маҳсулотларининг турлари ва уларни ишлаб чиқариш хамда сифатини назорат қилиш

М.В. Сагатов, О.Р. Акбаров Техник тизимларни тадқиқ қилиш ва лойиҳалаш учун моделлаштириш усуллари

А.М. Назаров, Ғ.Т. Бекматов Электромагнит тўлқинларнинг энергиясини электр токига ўтказиш тамойиллари

И.М. Саидумаров, А.Р. Махкамов Газ турбинали двигателларнинг ҳолатини диагностикаси

Д.Х. Халманов, А.Н. Қорақулов, И.Н. Парпиева Линеер бўлмаган элементларнинг энг оддий уланиш диаграммаларини таҳлил қилиш ва график ҳисоблаш

Ғ.Ғ. Бобоев, Ш.Н. Ахмедова Корхоналарда маҳсулот сифатини назорат қилиш тизими таҳлили

К.Г. Абидов, А.М. Худойбердиев Асинхрон электр драйвларни ўз-ўзидан ишга туширишни дастурий симуляцияси

М.Т. Магрупова, Г.М. Мирпайзиева Кўп факторли экспeримeнтни рeжалаштириш

А.С. Каримов, Ш.Б. Шергозиев Компенсацияланган кремний асосида ҳарорат сенсори учун оптимал технологияни ишлаб чиқиш

Д.Р. Рузматов, Н.Ж. Хожиева Иссиқлик мосламаларининг ишлашини эксгетик таҳлил қилиш

Б.П. Бойсунов, Х.А. Усманова, Н.Е. Шеина Электрон ускуналарнинг ишончлилиги ва сифати

З.А. Зaйниддинoвa Нотўғри сирт бўйлаб юриш ҳаракати ҳаракатининг кинематикаси

И.М. Саидумаров, А.Р. Махкамов Самолёт қурилишида 3D босиб чиқариш технологиясидан фойдаланиш

Т. Айтбаев, Д. Эшмурадов Яримўтказгичли ҳарорат сезгичларини ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиқиш

Ғ.Ғ. Бобоев, Ў.М. Зиёдуллаева Метрологияда “катталик” тушунчаси ҳақида

С.И. Исакова, И.Қ. Абдухакимов ТДТУдаги «Honeywell Process Control Laboratory»си тажрибаси мисолида университетларда масофадан ўқитишни амалга ошириш

П.М.Матякубова, М.Ш.Воситжонова Намлик ўлчагичини яратиш учун суюқ материалларнинг намлигини бошқариш учун термал усулни танлаш.

М.Т. Магрупова, Н.С. Умарова Статистик гипотeзаларни тeстдан ўтказиш

Ғ.Ғ. Бобоев, И.Р. Бижанов, Г.И. Атабаева Озиқ-овқат саноатининг метрологик таъминоти масалалари таҳлили

О.О.Зарипов, Н.О.Зарипов, М.Н.Ганиев Захира манбасини асенкрон ёқиш билан мелиоратив насос станцияларида насосларнинг електр моторларини ўз-ўзидан ишга тушириш шартларини ҳисобга олган ҳолда

Б.Х.Очилов,У.Бўриев Оптик толали алоқа линиялари учун фотоник калитларни амалга ошириш

Р.П. Бабаходжаев, А.А. Таубалдиев Органик ренкин циклини термодинамик баҳолаш

Х.С. Исаходжаев, И.А. Тошпўлатов Ноанъанавий қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланган ҳолда иссиқлик насосларини ишлатиш бўйича кўрсатмалар

А.И. Юсупов, А.Ш. Сайфутдинов Энeргeтикага доир баъзи амалий масалаларни ечишга экстрeмумлар назариясининг тадбиқи ҳақида

Р.А. Ситдиқов, О.Х. Полвонов Автоном фотоелектрик станциялар учун аккумулятор батареялари ва уларнинг ишлаш хусусиятлари

Э.К. Матжанов, М.Т. Улуғмуродов Ўзбекистондаги илк атом электр станцияси

Пулатов А.А., Бекмуродов Ж.Б., Махмудов Н.З., Дўсмаматов И.О., Обидов О.А. Ўрта қувватли индуксион печларнинг иссиқлик режимларини ҳисоблашда янги ёндашувлар

К.К. Холматов, А.Ш. Шаисламов, Ф.М. Сулайманов, Т.У. Валиев, И.А. Баходиров, Ж.Б. Сангиров Саноат корхонасининг иссиқлик таъминоти тизимида энергия тежаш

К.С.Шамсиев, Д.А.Хакимова. Пахта целлюлозасини гирдоб камерасида қуритиш кинетикаси

Т.У.Хасанов, Ў.Б.Мирнигматов, М.Х.Хажиев Автотрактор двигателларида водород ёқилғисини қўллаш тўғрисида

Н.Н.Омонов, С.Ғ.Ботиров Республикамизда етиштирилаётган ғўза навлари ҳосилини теришга мос пахта териш аппаратлари турлари бўйича тавсиялар

Д.У.Камбарова, А.А.Эркинбоев Тўрт ғилдиракли универсал қаторли тракторнинг бурилиш радиусини минималлаштириш

Ф.Р.Менгалиев, Ф.А.Норхуджаев «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» аж учун маҳаллий хомашё асосида ғовакли кукун материалларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш

М.А.Жураев, С.С.Шерматов, А.А.Акралов Торналар тўсарини ўлчовли созлаш учун мосламалар

У.А.Ражапбаев, Ш.Т.Равутов Эллиптик барабан планетар-ричагли механизмини “compas 3d”-график дастури ёрдамида графо-аналитик тадқиқ қилиш.

С.Т.Юнусхўжаев, Ш.Е.Махмудов, А.А.Абдуқаххоров Ўзбекистон республикасида замонавий автосервисларда диагностика бўлимининг ҳолати

А.И.Иргашев, И.Б.Аллабердиев Тишли узатмаларнинг азотланиш кучини ошириш

М.А.Жураев, М.Г.Усманов, А.А.Абдурахмонов Машина асбобларини йиғиш учун электромагнит актуаторларнинг узатиладиган кучи ҳақида

А.М.Мамаджанов, С.Б.Набиев,Ш.И.Сирожидинов Қўшимча ишлаб чиқариш ва CНC ишлов бериш ўртасидаги фарқ

С.Т.Юнусхўжаев, Ш.Е.Махмудов, Д.М.Тошпўлотов Ўзбекистон республикасида замонавий автосервисларда диагностика бўлимининг ривожлантириш чора тадбирлари

С.А.Мухамматов Горизонтал шпинделли пахта териш аппарати тузилиши, ишлаш жараёни ва стендининг юритмаси

Н.Н.Махмудов,А.С.Мустафаев,Ж.М.Мустафаев, Н.Х.Назиров Қудуқ қудуғида суюқлик тўпланиши шароитида газли лифтли қудуқларни ишлатиш технологияси

У.Б.Фармонов,Х.Н.Шаропов, А.А.Салохиддинов Газни ер остида сақлаш иншоотларини барпо этиш.

И.Р.Ғозиев, И.Р.Абдухолиқов Геодезик ишларни бажаришда замонавий геодезик асбоблардан фойдаланиш самарадорлиги

Б.Т.Тошмухамедов, Н.Т.Эргашов Фарғона водийси мезозой-кайнозой ётқизиқларидаги саноатбоп нефтъ ва газ захираларининг тақсимланиш хусусиятлари

Н.Э.Саитов, М.Х.Хамидова Оқжетпеск руда конининг геологик ва стратиграфик хусусиятлари

Н.Н.Махмудов,А.С.Мустафаев,М.Ж.Бойхонова,У.С.Хамдамов Қатлам босимининг оқим босими остида пасайиши шароитида қудуқларни ишлатиш усулини такомиллаштириш

С.Х.Хушвактов, Ф.А.Маъмиров Гидрогеологик таркибнинг рақамли хариталари учун картографик маълумотлар базалари

О.М.Юнусова, М.У.Усмонов Шарқий Ўзбекистонда концентрик тузилмалар чуқур тузилишининг умумий геофизик хусусиятлари

И.А.Агзамова, Ф.Ж.Икрамова Кўмир конларининг кўтарилиши ва Тошкентда шаҳарсозлик масалалари билан боғлиқ бўлган муҳандислик-геологик жараёнлар

М.М.Закиров, Д.Д.Абдулазизов, И.И.Эрматов Тарихий табиий-техник тизимларни Тошкент шаҳридаги Хазрати имом мажмуаси ёнидаги Ўзбекистон Ислом цивилизацияси марказини қуриш мисолида муҳандислик-геологик типиклаштириш.

Т.З.Шермухамедов, Н.Т.Эргашов Бешқудуқ олтин конида ривожланган метасоматик жинслар

М.Х.Хажиев, Ж.Ж.Дусиёров Гипсли тупроқлар мелиоратив ҳолатини яхшилашда Чку-4а русумли чизель-культиваторни қўллаш тўғрисида

Л.Х.Гулямова, Р.Р.Низомова, О.Н.Мамадалиева Туризмни баҳолаш хариталарини яратишнинг айрим масалалари

З.С.Назарова, М.С.Эргашева, С.Т.Маткаримов Челик ишлаб чиқаришда хом ашёлардан фойдаланишнинг мураккаблигини ошириш

М.А.Курбанов, Ж.Н.Тошбатиров, С.Н.Нематов, З.М.Ходжиева Ру-5 НГМК шароитида саноат еритмаларидан уран ва ренийнинг қўшма сингдирилиши кинетикасини ўрганишнинг асосий принциплари

С.У.Мирсоатов, С.Б.Мирзажанова Эритадиган печлардан cируф билан металлни механик йўқотилишини олдини олиш усуллари

Д.М.Илясова, Ж.И.Насимов Каратюбинск конининг волфрам минерализациясининг тузилиши ва таркиби

Н.Ш.Туляганова, Ш.Д.Рахматуллаева Пирмираб олтин конининг минераллашган зоналарининг хусусиятлари

И.К.Умарова, Н.З.Шарифова Мис-молибденли рудаларни флотациялашда янги махаллий тўпловчи реагентларнинг таъсирини ўрганиш

С.Т.Маткаримов, М.С.Эргашева Пўлат ишлаб чиқарадиган cируфни арралаш усули билан ювилишини ўрганиш

Л.У.Бекназарова, Т.Х.Шоймуратов Бешкент дарёсининг юқори юра чўкинди қатламлари қатламлари сувларининг гидрокимёвий хусусиятлари ва уларнинг нефт ва газ таркиби билан алоқаси

Г.Х.Аламова, Ш.Т.Хожиев Саноатда иккиламчи энергия ресурсларидан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлиги

М.М.Арипова, Д.Х.Якибова Керамика массаларини ишлаб чиқариш учун Aнгрен конидан каолинли лойнинг юқори ҳароратли фазаларини ўрганиш

Г.Х.Аламова, Ш.Т.Хожиев Эритилган мис шлакининг хусусиятларини яхшилаш

Г.Х.Аламова, Ш.Т.Хожиев Мис бойитмалариннг иссиқлик бериш хусусиятларини ошириш

У.Т.Мухамедханов, С.И.Рахимов, Б.А.Ражабалиев Табиий газ таркибидаги заҳарли моддаларнинг таркибини таҳлил қилишнинг кулометрик усулини ўрганиш.

Г.Х.Аламова, Ш.Т.Хожиев Металлургия жараёнларини математик моделлаштириш муаммолари

Т.З.Шермухамедов, А.А.Абирқулов Кокпатос маъдан ҳудудидаги сурьма-кумуш кончаларида ривожланган кварцланиш

Л.С.Рахимова, Г.Ш.Ахмедов Суюлтирилган технологик йўқотишлар меъёрларини ҳисоблаш Aгзлар учун газ

С.Д.Нурмуродов, Р.Ф.Абдуллаев Термическая обработка композита быстрорежущей стали Р6М5- конструкционная сталь 30ГЛ

Ш.А.Каримов, З.Б.Мирзарахимова Чиқиб кетиш воситасининг конструктив мослашувчанлигидаги қопламанинг роли

Д.М.Бердиев, Ж.Н.Фардаев Айланасимон шакладаги майда деталларни прокатлаб олишни инновацион услуби

Ш.М.Шакиров, Ш.И.Турдиев Темир кукуни асосли конструкцион материаллар ишлаб чиқариш истиқболлари

Д.М.Бердиев, Р.Қ.Ташматов Ҳаддан ташқари иссиқлик билан ишлов бериш шароитида пўлатларнинг аşıнма диренcинин ортиши

А.А.Юсупов, Ё.Д.Ахмаджонов Лист материалларини бичишда материалдан фойдаланиш коэффициентини ошириш

Б.М.Сайдумаров, Т.Н.Носиров Совуқ прокат технологик жараённи бошқариш объекти ва тутқич ёйи бўйлаб босимни тақсимлаш модели

Қ.А.Давронов, А.А.Саминов Суспензия сифатида суюқ азотли ўғитларни қўллашни ғўзанинг ҳосил салмоғини кўпайишига таъсири

У.А.Сафаев,У.Г.Салаев Актуальности вопросов изоляции водопритоков в нефтегазовых скважинах и их решения

Ш.Ш.Акрамов, О.Е.Турғунов Фарғона вилояти ҳудудларида анор етиштириш ҳамда етиштирилган анорни саноат миқёсида қайта ишлашнинг аҳамияти

C.C.Юсупов, Ж.Ш.Иноятходжаев Автотранспорт соҳасидаги экологик муаммоларни интеллектуал транспорт тизимлари орқали ҳал этиш масалалари

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.