Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника  университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FМ.02.02 шифрли Илмий Кенгашнинг

ЯНГИЛИКЛАРИ

1. Султанов Тахиржон Закировичнинг«Иншоотнинг фазовий ва чизиксиз деформацияланишини хисобга олган холда грунтли тўгонларнинг мустахкамлик ишончлилигини бахолаш назарияси ва усуллари» (техника фанлари) мавзусидаги докторлик диссертацияси химоясиТошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузуридаги 16.07.2013. T/FМ.02.02 ракамли Илмий Кенгаш асосида тузилган фан доктори илмий даражасини берувчи бир марталик илмий кенгашнинг 2014 йил 18 ноябрдаги мажлисида химоя учун кабул килинди.

Химоя 27 декабрь 2014-йил соат 14-00 да ТошДТУ бош биносининг мажлислар залида бўлиб ўтади.

Авторреферат матни билан танишиш.

Докторлик диссертацияси.

Илмий кенгаш илмий котиби Тураходжаев Нодир.

2. Абиров Рустам Абдуллаевичнинг «Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини ?исобга олган ?олда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш» (физика-математика фанлари) мавзусидаги докторлик диссертацияси ?имояси Тошкент Давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети ?узуридаги Фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Т/FM.02.02 ра?амли илмий кенгашнинг 26 декабр 2014 йил соат 1400 даги мажлисда бўлиб ўтади.

Авторреферат матни билан танишиш.

Докторлик диссертацияси.

Илмий кенгаш илмий котиби Тураходжаев Нодир.