Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника  университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FМ.02.02 шифрли Илмий Кенгашнинг

ТАРКИБИ

Илмий кенгаш аъзосининг
Ф.И.Ш.

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри ва номи

1

2

Каримов Камолхон
Аббасович  (раис)                                  

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Ризаев Анвар
Абдуллаевич
(раис ёрдамчиси)

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти директори, техника фанлари доктори, профессор

Тураходжаев Нодир Джахонгирович
(илмий котиб)

Тошкент давлат техника университети, катта илмий ходим-изланувчи, техника фанлари номзоди, доцент

Джумабаев Алижон
Бакишевич

Тошкент давлат техника университети профессори, техника фанлари доктори, профессор

Иргашев Амиркул
Иргашевич

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Аманов Тилеубай
Юлдашевич

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович

Тошкент автомобил-йўллари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Махкамов Кобул
Хамдамович

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Мухамедов Анвар
Акбарович

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Рискулов Алимжон Ахмаджонович

Тошкент автомобил-йўллари институти проректори, техника фанлари доктори, доцент

Мирсаидов Мирзиёд
Мирсаидович

Тошкент ирригация ва мелиорация институти,  кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

Мардонов Ботиржон
Мардонович

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти,  кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

Абдусатторов Абдусамат
Абдусатторович

Тошкент темир йўллари мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

Усаров Махаматали
Корабоевич

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мус-тахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

Султанов Карим
Султанович

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

Хўжаев Исматулла
Кушаевич

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

Наврузов Куралбай
Наврузович

Ургенч давлат университети, маркетинг хизмати бўлим бошлиги, физика-математика фанлари доктори, профессор

Хужаёров Бахтиёр
Хужаёрович

Самарканд давлат университети кошидаги Минтакавий тадкикотлар маркази директори, физика-математика фанлари доктори, профессор

Худайкулов Савет
Ишанкулович

Тошкент ирригация ва мелиорация институти кошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадкикот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент

Хамидов Ахмаджан
Абдуллаевич

ЎзМУ, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

Умаров Толибжон
Умарович

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор