Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02
шифрли илмий кенгаш таркибидаги

ИЛМИЙ СЕМИНАР АЪЗОЛАРИ ХАКИДА
МАЪЛУМОТ

Семинар № 2
Ихтисослик:

 05.02.02 – Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (техника фанлар бўйича)

Ф.И.Ш.

Тугилган
йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони

Ихтисос-лик шифри

1.

Махкамов Кобул Хамдамович
(раис)

1950 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

2.

Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович
(раис ўринбосари)

1947 й.

Тошкент автомобил-йўллари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

3.

Юнусходжаев Саидакбар Турсунходжаевич
(илмий котиб)

1953 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

4.

Каримов Камолхон Аббосович

1948 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

5.

Каримов Расул Исхакович

1949 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

6.

Ризаев Анвар Абдуллаевич

1952 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти директори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

7.

Иргашев Амиркул Иргашевич

1946 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

8.

Аманов Тилеубай юлдашевич

1943 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

9.

Джураев Анвар Джураевич

1951 й.

ТТЕСИ профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

10.

Максудов Равшан Хасанович

1958 й.

ТТЕСИ проректори, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

11.

Баратов Нортожи Баратович

1956 й.

Тошкент давлат техника университети, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

12.

Шукуров Рустам Уткурович

1953 й.

Тошкент автомобилйщлларинститути, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

05.02.02

13.

Мирзаев Кахрамон Каршиевич

1968 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

14.

Абдеева Анна Николаевна

1959 й.

ТТЙМИ, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

15.

Курганбеков Махмуд Муханович

1951 й.

Тошкент давлат техника университети, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

16.

Мухамедов Жобирхон Мухамедович

1968 й.

НМПИ доценти, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

17.

Хотамов Мадамин Хидоятович

1958 й.

НМПИ декани, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

18.

Умурзоков Акромжон Хакимович

1957 й.

НМПИ  кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.02

19.

Мухаммадиев Давлат

1961 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, илмий котиби, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим

05.02.02

20.

Бабашев Кутлимурод Айтбергенович

1974 й.

«GM» корхонасининг рахбар муовини, техника фанлари номзоди

05.02.02

21. 

Абдукаримов Абдусалом

1958 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик муста?камлиги институти, катта илмий ?одим, техника фанлари номзоди

05.02.02

Жами – 21 та, шундан 9 та – фан доктори ва 12 та – фан номзоди.