Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

ЕТАКЧИ ТАШКИЛОТЛАР РЎЙХАТИ

 1.  «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ» ДАТК
 2.  «Навоий кон металлургия комбинати» ОАЖ
 3.  «Олмалик кон металлургия комбинати» ОАЖ
 4.  «Ўзбекистон металлургия комбинати» ОАЖ
 5.  «ЭЛЕКТРОХИМЗАВОД» КК-ЁАЖ
 6.  «O`ZPAXTAMASH» ОАЖ
 7.  «XIMAVTOMATIKA» МЧЖ
 8.  «UZINFOCOM» – Кoмпьютeр ва аxбoрoт тexнoлoгияларини  ривoжлантириш хамда жoрий eтиш Маркази 
 9.  Ўзбекистон интеллуктуал мулк агентлиги
 10.  Тошкент ахборот технологиялари университети
 11. Тошкент ахборот технологиялари университети хузуридаги
 12. «Дастурий махсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш» маркази
 13. Тошкент кимё технология институти
 14. Тошкент темир йўл транспорти мухандислари институти
 15. Бухоро мухандислик технология институти
 16. Навоий давлат кончилик институти
 17. ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти
 18. ЎзР ФА «Академасбоб» ИИЧБ
 19. ЎзР ФА «Физика-?уёш» ИИЧБ 
 20.  «Пахта саноат илмий маркази» ОАЖ
 21. ОАО “УзКТЖМ”
 22. СП “Дойчекабель”
 23. ТИТЛП (Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти)
 24. ТИМИ (Тошкент ирригация ва мелиорация институти)
 25. СамДУ (Самарканд Давлат университети)
 26. ТАКИ (Тошкент Давлат архитектура ва курилиш институти  )
 27. ОАО «БМКБ Агромаш»
 28. УзМЭИ
 29. ОАО «Тошкент труба заводи»
 30. СП «Андижонкабель»
 31. ОАЖ “Тошкент агрегат заводи”
 32. СМС ИТМ “Ўзстандарт агентлиги”
 33. ОАЖ “Андижон машинасозлик заводи”
 34. ОАЖ “Тошкент трактор заводи”