Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 илмий кенгаш  кошида 05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик (техника фанлар бўйича)  ихтисослиги бўйича тузилган Илмий семинар аъзолари

ТАРКИБИ

Т/р

Фамилияси, исми,
отасининг исми

Тугилган йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,  ихтисослик шифри ва номи

1.

Михриддинов Рискиддин Мехриддинович
(раис)

1950 й.

ЎзКЭОЧМК бош мухандиси, техника фанлари доктори, профессор, 05.02.01

2.

Умаров Толибжон Умарович
(раис ўринбосари)

1951 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.03.01

3.

Дуняшин Николай Сергеевич
(илмий котиб)

1978 й.

Тошкент давлат техника университети кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент,
05.04.06

4.

Рискулов Алимжон Ахмаджонович

1962 й.

Тошкент автомобил-йўллари институти проректори, техника фанлари доктори, доцент, 05.02.01

5.

Джумабаев Алижон Бакишевич

1946 й.

Тошкент давлат техника университети профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.02.01

6.

Мухамедов Анвар Акбарович

1930 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.02.01

7.

Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич

1949 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.16.05

8.

Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич

 

1941 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.17.01

9.

Махкамов Руфат Гулямович

1946 й.

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноати институти, кафедра  профессори,  техника фанлари доктори, профессор, академик, 05.02.01

10.

Аликулов Джавлон Ергешевич

1943 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.03.01

11.

Каламазов
Равиль  Умарович

1940 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 05.02.01

12.

Мирзахмедов Ботир Хусниддинович

1960  й.

Тошкент давлат техника университети, проректор ёрдамчиси, техника фанлари номзоди, доцент, 01.04.19

13.

Каримов Шоирджан Ахралович

1955 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент, 05.03.01

14.

Валиев Хусан Разакович

1955 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент, 05.17.01

15.

Норхўжаев Файзилла Рамазанович

1965 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент, 05.16.01

16.

Инагамова Дилором Ахадовна

1958 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент, 05.02.01

17.

Тураходжаев Нодир Джахонгирович

1963 й.

Тошкент давлат техника университети, катта илмий ходим-изланувчи, техника фанлари номзоди, доцент, 05.16.04

18.

Худояров Сулейман Рашидович

1977 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент, 02.00.16

19.

Кодирбекова Кутбинисо

1948 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти,  техника фанлари номзоди, доцент, 05.03.05

20.

Шазимов Анортой Ўлжабаевич

1958 й.

“Агрокомплектинвест” ОАЖ Бош директори, техника фанлари номзоди, доцент, 05.16.04

21.

Атажанов Гофур Латипович

1957 й.

“Агромаштаъмир ИИБ” ОАЖ Бош директори, техника фанлари номзоди, доцент, 05.16.01

22.

Мухаммедов Азад Анварович

1961 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент, 05.03.01

23.

Умаров Абдусалом Вохидович

1958 й.

Ўзбекистон миллий университети проректори, техника фанлари номзоди, доцент. 05.02.01