Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05 – Суюклик ва газ механикаси (физика-математика фанлари бўйича) ихтисослиги бўйича малакавий имтихонни кабул килиш комиссияси
ТАРКИБИ

т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Тугилган йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, ихтисослигининг шифри

1. 

Хамидов Ахмаджон Абдуллаевич (раис)

1937

ЎзМУ, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

2.

Шокиров Анвар Одилович

1940

Тошкент давлат техника университети, профессор, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

3.

Худойкулов Совет Ишанкулович

1949

Тошкент ирригация ва мелиорация институти ?ошидаги ирригация ва сув муаммолари илмий-тадкикот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент

4.

Орифжонов Ойбек Мухамеджанович

1959

Тошкент ирригация ва мелиорация институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

5.

Ходжаев Январжон Жахонгирович

1957

ЎзР Давлат фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиклаштириш кўмитаси, бўлим бошлиги,
физика-математика фанлари доктори

6.

Касимов Шухрат
Абдусаматович

1957

Тошкент темир йўл транспорти мухандислари институти, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент