Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

ЕТАКЧИ ТАШКИЛОТЛАР РЎЙХАТИ

 1. Ўзбекистон Миллий университети
 2. Тошкент ахборот технологиялари университети
 3. Тошкент ирригация ва мелиорация  институти
 4. Тошкент темир йўл транспорти мухандислари институти
 5. Бухоро янги технологиялар институти
 6. Навоий давлат кончилик институти
 7. ЎзР ФА Механика ва иншоатлар сейсмик мустахкамлиги институти
 8. Самарканд давлат университети
 9. Самарканд давлат архитектура ва курилиш институти
 10. Тошкент архитектура ва курилиш институти
 11. Тошкент темир йўллар транспорти институти
 12. Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти
 13. Москва давлат университети
 14. Карши давлат университети
 15. Карши давлат мухандислик ва иктисодиёт институти
 16. Наманган мухандислик педогогика институти
 17. Московский государственный университе
 18. Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН
 19. Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
 20. Институт прикладной механики РАН
 21. Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
 22. Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН (КазНЦ РАН)
 23. Институт проблем машиноведения РАН (СПбНЦРАН)
 24. Институт проблем точной механики и управления РАН (СНЦАН)
 25. Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (УНЦАН)
 26. Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН(УрО РАН)
 27. Институт механики УрО РАН
 28. Институт проблем машиностроения РАН
 29. Институт прикладной механики им С.П.Тимошенко НАН Украины
 30. Институт гидромеханики НАН Украины
 31. Институт проблем прочности им Писаренко НАН Украины
 32. Московский государственный строительный институт
 33. Институт машиноведения Уральского отделения РАН (УрО РАН)
 34. Институт механики Уфимского научного центра РАН (УНЦ РАН)
 35. Институт механики сплошных сред Уральского отделения РАН (ПермНЦ УрО РАН)
 36. Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук 
 37. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук 
 38. Институт механики МГУ
 39. МГТУ им. Баумана
 40. МФТИ
 41. ЦАГИ
 42. МИЭМ
 43. Тверской технический университет
 44. МГУПС (МИИТ)
 45. СПбИИЖТ (ЛИИЖТ)
 46. Институт проблем прочности НАН Украины
 47. Институт механики им. Тимошенко НАН Украины
 48. Физико-механический институт им. Карпенко НАН Украины
 49. Киевский гос. Университет
 50. Киевский политехнический институт
 51. Институт математики НАН Украины
 52. Институт прикладных проблем механики и математики им. Я. С. Подстригача НАН Украины
 53. Институт прикладной математики и механики НАН Украины