Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.04 – Деформацияланувчи каттик жисм  механикаси (физика-математика фанлари бўйича) ихтисослиги бўйича малакавий имтихонни кабул килиш комиссияси

ТАРКИБИ

т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Тугилган йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, ихтисослигининг шифри

1.

Мавланов Тўлкин
Мавланович
(раис)

1946

 

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноати институти, кафедра  профессори,  техника фанлари доктори, профессор, 01.02.04

2.

Абдусатторов Абдусамат
Абдусатторович

1946

Тошкент темир йўллари мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор, 01.02.04

3.

Мардонов Ботиржан
Мардонович

1942

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти,  кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.02.04

4.

Султанов Карим Султанович

1949

ТДТУ профессори (0,25), ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.02.04  

5.

Хусанов Бахтиёр Эргашевич

1952

ЎзМУ проректори, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.02.04