Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02
шифрли илмий кенгаш таркибидаги

ИЛМИЙ СЕМИНАР АЪЗОЛАРИ хАкИДА
МАЪЛУМОТ
Семинар № 3
Ихтисослик: 01.02.04 – Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (физика-математика фанлари бўйича)

Ф.И.Ш.

Тугилган
йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони

Ихтисос-лик шифри

1.

Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович
(раис)

1948 й.

Тошкент ирригация ва мелиорация институти,  кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

2.

Султанов Карим Султанович

1949 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик муста?камлиги институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.04

3. 

Ахмедов Акром  Бурханович
(илмий котиб)

1956 й.

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.04

4.

Абдусатторов Абдусамат Абдусатторович

1946 й.

Тошкент темир йўллари мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

5. 

Абиров Рустам Абдуллаевич

1967 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мус-тахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.02.04

6. 

Абдукаримов Абдуали

1956 й.

Тошкент давлат техника университети, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.04

 7.

Мардонов Ботиржан Мардонович

 

1942 й.

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти,  кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.04

8. 

Усаров Махаматали Корабоевич

 

1960 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мус-та?камлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.02.04

9.

Каюмов Эркин

1953 й.

Тошкент давлат техника университети, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.04

 10.

Худойназаров Хайрулло
(раис  ўринбосари)

1958 й.

ТДТУ профессори (0,5), Самарканд давлат университети, кафедра мудири,  техника фанлари доктори, профессор

01.02.04

 11.

Суяров Абдумумин

1953 й.

Тошкент давлат техника университети, бўлим бошлиги, техника фанлари номзоди, доцент

01.02.04

 12.

Буриев Абдулазиз Тожибоевич

1959  й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.02.04

 13.

Сагдиев Хамидулла

1951 й.

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, директор муовини, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим

05.02.01

 14.

Хусанов Бахтиёр Эргашевич

1955 й.

ЎзМУ, проректор, физика-математика фанлари доктори, профессор

05.17.01
05.02.01

15.

Рожкова Елена Владимировна

1965 й.

Тошкент темир йўллари мухандислари институти, кафедра мудири, физика-математика фанлари номзоди, доцент

05.02.01

16.

Султонов Тохир Зокирович

1958 й.

Тошкент ирригация ва мелиорация институти,  проректор, техника фанлари номзоди, доцент

05.02.01

17.

Сафаров Исмоил

1963 й.

Бухоро юкори технологиялар институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

05.02.01

18.

Мавланов Тўл?ин Мавланович

1946 й.

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноати институти, кафедра  профессори,  техника фанлари доктори, профессор

02.16.00
05.02.01

19.

Шодмонов Гани

1948 й.

Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

05.02.01

20.

Шамсиев Дамин Нажмиддинович

1958 й.

Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

05.16.04
05.02.01

21. 

Холжигитов Абдували

1957 й.

ТАТУ Самарканд филиали директори, физика-математика фанлари доктори, профессор

05.02.01