Абу Райхон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси «Энергетика ва автоматика» институти  ҳузуридаги
фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоя қилиш бўйича

16.07.2013.Т.02.01 ШИФРЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

 

ИЛМИЙ КЕНГАШ ТАРКИБИ

Ихтисосликлар:

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Кенгашда-ги шифри

Иш жойи

 •  

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович
(раис)

1940 й.

05.13.07

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири

 •  

Аллаев Қахрамон Рахимович
(раис ўринбосари)

1945 й.

05.14.02

Тошкент давлат техника университети, профессор

 •  

Муратов Хаким Махмудович  (раис ўринбосари)

1960 й.

05.14.01

ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти, директор

 •  

Зарипов Орипжон Олимович (илмий котиб)

1979 й.

05.13.07

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири

 •  

Камалов Толяган Сиражиддино-вич

1935 й.

05.14.01

ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти, лаборатория мудири

 •  

Хошимов Фозилджан Абидович

1947 й.

05.14.01

ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти, лаборатория мудири

 •  

Хохлов Владимир Александрович

1976 й.

05.14.01

«Водоподъемник» илмий ишлаб-чиқариш корхонаси, илмий ишлар буйича директор ўринбосори

 •  

Захидов Ромэн Абдуллаевич

1937 й.

05.14.01

ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти, лаборатория мудири

 •  

Хашимов Арифджан Адилович

1940 й.

05.14.02

Тошкент давлат техника университети, профессор

 •  

Насиров Темур Хайруллаевич

1941 й.

05.14.02

ЎзР Энергетика вазирлиги  ҳузуридаги «Энергетика» маркази,  директор

 •  

Бобожонов Мақсуд Қаландарович

1963 й.

05.14.02

Ўзбекистон интеллуктуал мулк агентлиги, бош директор ўринбосари

 •  

Ибадуллаев Мухтархон

1945 й.

05.14.02

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири

 •  

Арипов Назиржан Мукарамович

1949 й.

05.11.01

Тошкент темир йўл транспорти мухандислари институти,  профессор

 •  

Исматуллаев Патхулла
Рахматович

1940 й.

05.11.01

Тошкент давлат техника университети, профессор

 •  

Мухитдинов Мухсин
Муминович

1949 й.

05.11.01

Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлигининг Радиотехника, электроника ва алоқа илмий-техника жамияти, жамият раиси ўринбосари

 •  

Сагатов Миразиз Ворисович

1960 й.

05.11.01

Тошкент давлат техника университети, кафедра мудири

 •  

Мухамедханов
Улугбек Тургудович

1959 й.

05.11.01

Бухоро мухандис–технология институти, ректор

 •  

Марахимов Авазжон Рахимович

1960 й.

05.13.07

Тошкент давлат техника университети, профессор

 •  

Исмаилов Мирхалил
Агзамович

1946 й.

05.13.07

Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги «Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш» Маркази, бош илмий ходим

 •  

Каипбергенов Батырбек Тулепбергенович

1970 й.

05.13.07

Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали, директор

 •  

Назаров Улуғбек Султанович

1958 й.

05.13.07

Тошкент давлат техника университети “Инновацион технологиялар” ўқув-илмий техник комплекси, бошқарувчи

 

Biz bilan bog`lanish | ©2013 ILMIY KENGASH