Абу Райхон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси «Энергетика ва автоматика» институти  ҳузуридаги
фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоя қилиш бўйича

16.07.2013.Т.02.01 ШИФРЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

 

ТЕГИШЛИ ИХТИСОСЛИКЛАР БЎЙИЧА МАЛАКАВИЙ ИМТИҲОН КОМИССИЯЛАРИ ТАРКИБИ ВА ИМТИҲОН ДАСТУРЛАРИ

ТЕГИШЛИ ИХТИСОСЛИКЛАР БЎЙИЧА МАЛАКАВИЙ ИМТИҲОН ДАСТУРЛАРИ