Друк

Talabalar haqida nizom

 

 O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 2009 yil 11 iyundagi 204-son buyrug`i bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to`g`risida NIZOM"ga muvofiq amalga oshiriladi. 

  TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING REYTING TIZIMI

  Oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risida nizom

  Umumiy qoidalar

  Talabalar o'qishini ko'chirish

  O'qishni qayta tiklash

  Talabalar safidan chetlashtirish

  Yakunlovchi qoidalar

 O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari talabalariga akademik ta'til berish to'g'risidagi nizom

 Umumiy qoidalar

 Akademik ta'til berish va akademik ta'tildan qaytish

 Yakuniy qoida

 Tailim muassasalari talabalariga tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha akademik ta'til berishga oid kasalliklar ro'yxati