Print

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida "MA'NAVIYAT SARCHASHMALARI" nomli to'garak tashkil etilgan.

Bu to'garak o'z faoliyati davomida ko'plab tadbirlar o'tkazib kelmoqda. To'garakning amal qilinadigan nizomi ham ishlab chiqilgan.

 

Nizomning qo'llanilishi va tatbiq etilish sohasi:
1.1 Mazkur Nizom talabalar ilmiy to'garagi (TIT) faoliyati izchilligi va to'garak ishiga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilaydi.
1.2 Ushbu Nizom “______________” talabalar ilmiy to'garagi a'zolari uchun majburiy qo'llanma hisoblanadi.

 

 Nizom haqida to'liq ma'lumot 

 

Toshkent davlat texnika universiteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasi qoshidagi "Ma'naviyat sarchashmalari" to'garagining 2016 - 2017 - o'quv - yili uchun yillik ish rejasi tasdiqlnib, shu asosida o'z faoliyati izchil olib bormoqda.

 

 2016 - 2017 - o'quv - yili uchun yillik ish reja