Print

Academicians

 

 

 

     

 

Abdullaev
Xabib
Muxamedovich

(1912-1962)

 

 Urazboev
Muxammad
Toshevich

(1906-1971)

 

Homidxonov
Muzaffar
Zohidxonovich

(1916-1972)

 Orifov
Ubay
Orifovich

(1905-1976)

           

 

 

 

 

 

 

Axmedov
Karim
Sodiqovich

(1914-1996)

 

Fozilov
Hosil
Fozilovich

(1909-2003)

 

Qobulov
Vosil
Qobulovich

(1921-)

Akramxodjayev
Abid 
Muratovich

(1920-1996)

           

 

 

 

 

 

Xamrobayev
Ibragim
Xamrabayevich

(1920-2002)

 

 Nabiyev
Malik
Nabievich

 

 

Mavlonov
G'ani
Orifxonovich

(1910-1988) 

 Boymuhamedov
Hosil 
Nurmatovich

(1918-1990)

 

 

 

 

 

Uklonskiy
Aleksandr
Sergeyevich

(1888-1972)

 

Salimov
Oqil
Umrzoqovich

1928

 

Mirkomilov
Tulqin
Miromilovich

1939-2004

Salimov
Zokirjon

1940

 

 

 

 

 

 

Rahimov
Gofir
Rahimovich

(1905-1972)

 

 Rahimov
Vahob
Raximovich

(1934-2014)

 

Yusupbekov
Nodirbek
Rustambekovich

1940-yil tug'ilgan