Biz hayotimizning turli jabhalarida, xalq xo`jaligining barcha sohalarida tub islohotlarni amalga oshirib, yangilanish sari borar ekanmiz, ushbu islohotlarning ijobiy tomonga o`zgarishi, ma`naviy yuksalishimizga ko`mak berishi hamda milliy g`urur va iftixorimizni kuchaytirishi ko`p jihatdan har tomonlama etuk kadrlarga bog`liq ekanini unutmasligimiz lozim. Respublikamizning iqtisodiy, siyosiy va ma`naviy jihatdan har tomonlama ravnaq topishida, bu sohalardagi muammolarni hal qilishimizda ham milliy kadrlar bosh omillardan biri bo`ladi”. – deya ta`kidlaydi Prezidentimiz o`zining “Zamonaviy kadrlar tayyorlash – islohotlar muvaffaqiyatining asosi” nomli ma`ruzasida.

 

2014 year - Year of healthy child

Resources